Treprosjekt AS ønsker å bidra såvel i lokalmiljøet som utenfor våre grenser. Vi støtter lag og foreninger i lokalmiljøet vårt samt et prosjekt i Madagaskar.

Vi støtter korps, kor, løp til inntekt til for u-hjelp, roadracing utøver, skoler og familie og ungdomsfestival. Organisasjonene Redd barna, Frelsesarmeen, Norsk luftambulanse og Lions mottar også støtte fra oss.

Inkluderende arbeidsliv:  

For oss i Treprosjekt er det viktig at vi kan bidra med hjelp til de som har havnet utenfor arbeidslivet og skole.  

Hos oss får de prøve seg i en produksjonsbedrift og oppleve meningsfylt arbeid i et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi er stolte av å kunne vise til at vi har hatt 5-6 personer inne hos oss i denne anledning bare de siste 5 år og ekstra kjekt er det at en av disse fullførte fagbrev som møbelsnekker.  

Vi har tatt inn 3- 4 lærlinger hvert år og av totalt 22 personer i produksjonsavdelingen er 7 kvinner(i en tradisjonell mannsdominert bransje) og vi har ansatte fra 7 nasjoner. 

Vi har 3 ansatte hos oss som er langt over pensjonsalder og eldstemann er Harald som er 76 år 

Støttet til prosjekt Madagaskar

Vi i Treprosjekt er ekstra stolt av et prosjekt sammen med Rogaland trevare forening! – Hotel Ambalakely på Madagasker.    

Hasina Randriamahazo fra Madagaskar tok sin utdanning på på hotellhøyskolen i Stavanger. Hun ville tilbake til sitt hjemland og ønsket å hjelpe og bidra i sitt lokalsamfunn.

Hun ønsket starte hotell og på denne måten gi arbeid til mange – helt fra å bygge hotellet til å drifte det.  For å gjøre dette behøvde hun økonomisk støtte til å komme i gang. Da var ikke Rogaland Trevare forening vanskelig å spørre og de klarte å samle inn 750.000,- til prosjektet med byggingen av Hotel Ambalakely, med 10 fargerike rom.

I tillegg til at hotellet gir lokale arbeidsplasser er også hotellet skole for over hundre av barna i landsbyen. Sammen med solidaritetsprosjektet, Hope for the Future har hun gitt mange familier mulighet til å få en bedre hverdag. 

I landsbyen er 85% av foreldrene skilt, mødrene hadde ansvaret alene og måtte jobbe om dagene. Som regel opp mot fem barn i hver familie og de eldste måtte passe de mindre søsknene og kunne dermed ikke gå på skole. De hadde heller i råd til å sende barna på skole.

Hasina ville satse på mottoet for fredskorpset: Hjelp til selvhjelp og hun ansette folk som kunne hjelpe henne. Målet vart at fattige barn skal gå på skole og lykkes i skolegang og senere studier. Dette er grunnmuren, men det skal også gi en lokal utvikling med bedre helsevilkår. 

På skolen lærer hun dem engelsk og om grunnleggende ting som personlig hygiene, kosthold, dyrke grønnsaker, seksualundervisning med mere. 

Sentralt i undervisningen på hotellet står dyrking av egne gulrøtter som barna selv sår, steller og høster på familiens eiendom. Halvparten av de ferdige gulrøttene tilbyr så hotellet å kjøpe fra familien, som da får betalt tilsvarende hva ett års alminnelig skolegang koster. Familien får dermed råd til å la barna gå på skolen og barna opplever mestring ved å ha jobbet for skolepengene selv. De lærer at det nytter å gjøre en innsats og det er dette som er formålet med skoleprosjektet – å gi barna håp for framtiden, samt redskap som de seinere kan bruke til å skape et bedre og mer velfungerende Madagaskar med mindre kriminalitet og at en kan overvinne analfabetismen.

Og som Hasina sier: «Vi håper at noen av dem blir gode politikere. Det er noe landet virkelig trenger!»

Hasina er en flink organisator. For den økonomiske støtten hun har mottatt har hun skapt en selvbærende drift av hotellet og gitt mange personer arbeid. Hun har også sammen med Hope for the Future utvidet og kjøpt en ny eiendom i nærheten hvor hun aktivisere barna i landsbyen med kor, dans, drama, musikkundervisning osv. 

Under Covid var mange uten inntekt og hadde lite mat og det ble da startet arbeid i samarbeid med Hasina og organisasjonen Hope for future. De fikk beboere med på å produsere murstein – 55.000 – for å bygge et «klubbhus». Da fikk mange mulighet til å få seg jobb og ett daglig måltid.

PS! Madagaskar er et av de mest korrupte og et av de aller fattigste landene i verden.