Krystian Studzinski

Krystian Studzinski

Tomasz Kowalczyk

Tomasz Kowalczyk

Teknisk tegner

Kjell Magne Høien

Kjell Magne Høien

Programmerer

Stian Andre Kristiansen

Stian Andre Kristiansen

Produksjon innredning

Ann Iren Maudal Ødegaard

Ann Iren Maudal Ødegaard

Lakkerer

Ole Årsland

Ole Årsland

Voksen lærling

Nikolai Liland

Nikolai Liland

Lærling

Harald Anda

Harald Anda

Produksjon vedlikehold

Olav Bjørn Pedersen

Olav Bjørn Pedersen

Produksjon Corian®

Svein Arne Handeland

Svein Arne Handeland

Produksjon innredning

Maria Vadla

Maria Vadla

Produksjon innredning

Silje Madland

Silje Madland

Produksjon innredning

Torkel Lode

Torkel Lode

Produksjon innredning

Birk Engstrøm

Birk Engstrøm

Produksjon innredning