StartBANK

Registrering i StartBANK anerkjennes av alle brukere, inkl. de store entre- prenørene, som bevis på at en leverandør har oppfylt dokumentasjonsplikten vedrørende bl. a. skatte- og avgiftsmessige forhold. For kjøpere inneholder StartBANK verktøy som gjør det enklere å gjennom- føre en vellykket innkjøpsproses.

Miljøfyrtårn

Dersom verden skal nå den nødvendige grønne omstillingen, er næringslivets innsats avgjørende. Treprosjekt er stolt av å være mijøfyrtårn-sertifisert  som viser at vi tar miljø  og bærekraft på alvor. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy for oppfølging og kontinuerlig arbeid med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Bedriftens sertifisering kontrolleres av en uavhengig tredjepart.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasje-typene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.