Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..Haugesund Fixt er en fiks sak i Haugesund …..

Tauverk passer godt inn …..

kolonne 1

kolonne 2

2 049 spikerslag
8 meter pussepapir
og 3 spesialister fra Jæren

Spilevegg ....
Grønne planter
Skinnet bedrar