Tauverk passer godt inn …..

kolonne 1

kolonne 2

2 049 spikerslag
8 meter pussepapir
og 3 spesialister fra Jæren

Spilevegg ....
Grønne planter
Skinnet bedrar