Krystian Studzinski

Krystian Studzinski

Tomasz Kowalczyk

Tomasz Kowalczyk

Teknisk tegner

Kjell Magne Høien

Kjell Magne Høien

Programmerer

Stian Andre Kristiansen

Stian Andre Kristiansen

Produksjon innredning

Ann Iren Maudal Ødegaard

Ann Iren Maudal Ødegaard

Lakkerer

Ole Årsland

Ole Årsland

Voksen lærling

Nikolai Liland

Nikolai Liland

Lærling

Harald Anda

Harald Anda

Produksjon vedlikehold