Ola Hegrestad

Daglig leder/salg

Piotr Pawel Kaliski

Montør Oslo

Krystian Studzinski

Krystian Studzinski

Tomasz Kowalczyk

Tomasz Kowalczyk

Teknisk tegner

Kjell Magne Høien

Kjell Magne Høien

Programmerer

Stian Andre Kristiansen

Stian Andre Kristiansen

Produksjon innredning