Treprosjekt har gjennom tidene levert mye offshore.
Leveranser som går offshore har spesielle krav til flammehemming og HMS.
Kjerne materialer, laminater, lakk og maling krever NORSOK sertifikater for å være godkjent for bruk offshore.
Dette for å sikre de ansatte dersom ulykken skulle være ute.